கல்பனா சாவ்லா | தினம் ஒரு அறிவியல் மேதை


 கல்பனா சாவ்லா

விண்வெளிப் பயணத்தின் இணையில்லா நாயகி கல்பனா சாவ்லா. அப்பா பிரியாத இந்தியாவில் இருந்து வந்திருந்தார். பாகிஸ்தானில் இருந்து அகதியாக எல்லாவற்றையும் அங்கே விட்டுவிட்டுக் கொஞ்சம் காசு, ஏகத்துக்கும் நம்பிக்கை என்று சாதித்துக் காட்டியவர் அவர். அவரின் கரம்பிடித்து நடைபயின்ற குழந்தை என்பதால் கொஞ்சம் அடம் அதிகம்.


நான்கு பிள்ளைகள் இருந்த வீட்டில் கடைக்குட்டி என்பதால் இன்னமும் செல்லம் தூக்கல். எல்லாக் குழந்தைகளும் வெளியே விளையாடிக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது வீட்டின் சுவற்றில் விமானங்களை அவரின் பிஞ்சுக்கரங்கள் கிறுக்கிக் கொண்டு இருக்கும். அண்ணனுடன் சந்திகர் சாலைகளில் போகிற பொழுது கண்கள் எப்பொழுதும் வானோடு காதல் செய்து கொண்டிருக்கும்.


தாகூர் அரசுப்பள்ளியில் படித்து நல்ல மதிப்பெண்கள் பெற்ற பின் கல்லூரி சேர வேண்டும் என்று முடிவான பொழுது உறுதியாகப் பெண் பிள்ளைகளே இல்லாத பஞ்சாப் பொறியியல் கல்லூரியின் ஏரோனாடிகல் துறையை எடுத்துச் சாதித்துக் காட்டிய அந்தப் பிடிவாதக்கார பெண் அடுத்து கிளம்பியது அமெரிக்காவுக்கு.


முதுகலைப்பட்டம்,முனைவர் பட்டம் எல்லாவற்றுக்கும் முயற்சிகள் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தன. மூன்றாயிரம் பேர் உயிரை உறைய வைக்கும் தேர்வு முறைகள், இறுதியில் ஆறே ஆறு பேர். அதில் ஒருவராக நம்மின் கல்பனாவும் தேர்வு ஆனார்.


பயிற்சிகள் ஆரம்பித்தன எந்த அளவுக்கு என்றால் ஆற்றின் ஒரு புறத்தில் இருக்கும் ஒரு பொதிமூட்டையைக் கொண்டு போய் இன்னொரு புறம் இருட்டில் யாருமே இல்லாமல் சேர்க்க வேண்டும். சேர்த்த பிறகு பிரித்து பார்க்க வேண்டும். பிணம் கனம் கனக்கும் அதைக்கொண்டு போய்ச் சேர்த்துப் பிரித்துப் பார்த்தால் பிணமே இருக்கும். இவற்றையெல்லாம் தாண்டி விண்ணில் முதல்முறை பறந்த பொழுது விண்வெளியில் பயணம் செய்த முதல் இந்தியப் பெண்மணி ஆனார். கொலம்பியா ஓடத்தில் நாற்பத்தி ஒரு வயதில் பறந்த அந்த வான்வெளி தேவதையின் இறுதி பயணமாக அதுவே மாறிப்போனது.

1 Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post