இலைகளை வெட்டும் எறும்புகள் (Leaf cutter ants) | இயற்கை சொல்லும் செய்தி

இலைகளை வெட்டும் எறும்புகள் (Leaf cutter ants) | இயற்கை சொல்லும் செய்தி  தென், மத்திய அமெரிக்காவின் சில பாகங்களான மெக்ஸிகோ, அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் தெற்கு பகுதிகள் எங…

Read more

ஆடம் ஸ்மித் | தினம் ஒரு அறிவியல் மேதை

ஆடம் ஸ்மித் நவீன பொருளியல் என்கிற கருத்தாக்கம் உண்டாகக்காரணமான ஆடம் ஸ்மித்தின் வாழ்க்கை வெகு சுவாரசியமானது. பொருளாதார அறிஞர்க ளின் சிந்தனை உலகை மாற்றி ப்போடுகிறது என்ப…

Read more

NEET 2022 Practice Unit 2 Test 3 உயிரியல் வகைப்பாடு | Biological Classification

(Unlimited Practice Now) Unit 2 Test 3   உயிரியல் வகைப்பாடு Biological  Classification    Tamil Medium English Medium Online தேர்வு எழுதியவுடன் தாங்கள் பதிவிட்ட Email மு…

Read more

ஜே.ஆர்.டி.டாடா | தினம் ஒரு அறிவியல் மேதை

ஜே.ஆர்.டி.டாடா ஒரு மனிதனின் கனவுகள் ஒரு தேசத்தின் கட்டமைப்பில் மிகப்பெரும் பங்கு வகிக்க முடியும் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டு ஜே.ஆர். டி.டாடா. இந்திய தந்தைக்கும் பிரெஞ்சு…

Read more

NEET 2022 Practice Unit 2 Test 2 உயிரியல் வகைப்பாடு | Biological Classification

(Unlimited Practice Now) Unit 2 Test 2   உயிரியல் வகைப்பாடு Biological  Classification    Tamil Medium English Medium Online தேர்வு எழுதியவுடன் தாங்கள் பதிவிட்ட Email மு…

Read more
Load More That is All